Lægevejen

Kronisk sygdom

Hvis du får fast medicin mod en kronisk sygdom, herunder diabetes, KOL, astma, forhøjet blodtryk, stofskiftelidelse eller anden hjertesygdom, skal du komme til kontrol mindst en gang årligt.

Du skal først have en tid ved vores sygeplejerske og få foretaget de undersøgelser der er relevante for dig. Det kan være blodprøve, urinprøve, elektrokardiogram eller lungefunktionsundersøgelse med mere. Hvis der er tale om kontrol af forhøjet blodtryk, vil du som oftest skulle lave en hjemmeblodtryksmåling.

Herefter skal du have en tid ved læge til opfølgning. Her vil vi gennemgå resultaterne og lægge en plan for det kommende år. Vi vil fastlægge den medicinske behandling og lave recepter, der kan hentes på flere gange, så der er medicin til næste årskontrol, ligesom vi vil aftale antallet af kontroller det næste år.