Lægevejen

Sundhed.dk hvor du bl.a. kan få adgang til dine sundhedsdata heriblandt Medicinkortet.

Region Midtjyllands hjemmeside hvor du bl.a. kan få informationer om kørsel til sygehus.

Kørsel til læge, Horsens Kommune

Kørsel til læge, Skanderborg Kommune

Borger.dk

Patienthåndbogen

Syge børn