Lægevejen

Medicin

Vedrørende medicinbestillinger

Der kan anmodes om receptfornyelse elektronisk, ved fremmøde eller telefonisk til sekretær mellem kl. 9 og 12.30 eller 13 og 14. Der kan fornyes medicin, som er ordineret i forvejen og allerede fremgår af journalen. 

Receptfornyelser foretages kun, når kontroller er overholdt, og ved disse sikres, at patienten har nok medicin til næste kontrol.

Udstedelse af medicin der ikke fremgår af fast medicinliste kan kun ske ved henvendelse til læge enten ved telefonkontakt ml 8 og 9 eller via Lægevejen .

Afhængighedsskabende medicin (fx stærkt smertestillende, sove/nervemedicin – benzodiazepiner) kan normalt kun fornyes ved personlig konsultation.

Recepter på hudmidler kan kun fornyes ved kontakt med læge.